Studier

HAI - hund som främjare av aktivitet och integritet i demensvården - Ett projekt för ökad livskvalitet hos personer med demenssjukdom samt högre arbetstillfredsställelse hos personal i demensvården i Eskilstuna kommun

Hund i vården av äldre personer med demenssjukdom - Medicine doktor Leg. sjuksköterska Anna Swall, har lämnat sin slutrapport av forskningsprojektet  som hon doktorerade i förra året. Syftet med forskningsprojektet var att få en djupare förståelse för vårdhundens inflytande på personer med Alzheimers sjukdom.

Djurägande sparar miljarder - En nyligen presenterad ekonomistudie från George Mason University, visar att djurägandet i USA avsevärt sänker kostnaderna för hälso- och sjukvård.

Vårdhunden stärker minnet vid demens
- En svensk avhandling om Alzheimerspatienter där man dokumenterat äldres möten med en vårdhund, följt hur de har påverkats över tid och samlat in berättelser från erfarna hundförare.

Ögonkontakt med hund ökar beröringshormon - Ny Japansk studie visar att ögonkontakt med hund ökar beröringshormonet oxytocin, men svenska forskare är mer tveksamma.

Vägledning för hundar i vård och omsorg   En vägledning från Socialstyrelsen om hundar i vård och omsorg.

Vårdhund i rehabiliteringen inom äldreomsorgen

Nytta med nöje - En utvärdering av två vårdhundsprojekt i äldreomsorgen i Uppsala kommun

Djurassisterad terapi - En M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Hundar på äldreboende C1_uppsats Malmö högskola

 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close