Rapporter

DYN-rapport 2016

DYN har under 2016 låtit göra en ny kartläggning för att se om de trender som DYNs
medlemmar uppfattar stämmer överens med verkligheten. Då den förra kartläggningen
gjordes rapporterade ett flertal företag och organisationer att branschen växte och att
man avsåg utöka verksamheten och/eller anställa mer personal. Synnerligen positivt i
en annars relativt negativ trend på arbetsmarknaden. I år har man dock inte gjort någon
uppskattning av omsättningen, då man väntar in den undersökning som pågår vid SLU om detta.

Någon exakt vetenskap är denna kartläggning inte då det finns liten eller ingen samlad
statistik över anställda i de branscher som kartlagts. En samlad bedömning av antalet
yrkesverksamma är endast en uppskattning av de siffror DYN fått fram genom kontakter
med intresseorganisationer, myndigheter och företag samt genom sökningar på olika
webbsidor som eniro, hitta, allabolag, Torget med flera. Kartläggningen är uppdelad i tre
delar; administrativa yrken, praktiskt yrkesarbete och yrken där både praktik och teori
ingår.

Djurbranschens Yrkesnämnd – DYN
Djurbranschens yrkesnämnd representerar arbetslivet och är ett nätverk för att bevaka
och driva gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering inom
"djurbranschen utöver lantbrukets produktionsdjur och häst".
DYN driver en mängd frågor som ytterst främjar djurägarna. En tredjedel av Sveriges
hushåll ställer krav på kunskap, utbildning och engagemang hos dem som arbetar med
och kring våra djur.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close